Prawo rodzinne

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO:
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • alimenty,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,

Inne usługi:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu przed Sądem I i II instancji w tym pozwów i wniosków, odpowiedzi na pozwy i wnioski, zażaleń i apelacji;
 • reprezentowanie przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi;
 • porady prawne

Adwokat Agnieszka Marciniak oferuje pomoc prawną w uzyskaniu rozwodu oraz alimentów. Specjalizujemy się w prawie rodzinnym.