Prawo gospodarcze i handlowe

  • pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej;
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych (firm i spółek);
  • sporządzanie i weryfikacja umów handlowych;
  • windykacja należności podmiotów gospodarczych (firm i spółek);
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych (firm i spółek) w sporach sądowych;
  • sporządzanie uchwał dla spółek;
  • porady i opinie prawne.