Cennik

Wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną wynosi od 200 zł do 300 zł brutto*.

Wynagrodzenie za każdą godzinę konsultacji lub porady prawnej udzielanej telefonicznie lub on-line wynosi od 200 zł do 300 zł brutto*.

W przypadku zlecenia Kancelarii danej sprawy wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem w zależności od rodzaju sprawy oraz stopnia jej złożoności.

Przy umowie o stałą obsługę prawną, w zależności od potrzeb Klienta, istnieje możliwość ustalenia comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego albo wynagrodzenia obliczanego według stawki godzinowej.

* Koszt ten może ulec zmianie, w przypadku zawiłego stanu faktycznego i prawnego lub konieczności analizy dokumentacji sprawy.