Cennik

Koszt wynagrodzenia z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi od 50 zł do 200 zł brutto*.

W przypadku zlecenia Kancelarii danej sprawy wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem w zależności od rodzaju sprawy oraz stopnia jej złożoności. Koszt udzielonej wcześniej porady prawnej zostaje wliczony w poczet całego wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy.

Przy umowie o stałą obsługę prawną, w zależności od potrzeb Klienta, istnieje możliwość ustalenia comiesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego albo wynagrodzenia obliczanego według stawki godzinowej.

* Koszt ten może ulec zmianie, w przypadku zawiłego stanu faktycznego i prawnego lub konieczności analizy dokumentacji sprawy.