Porady prawne on-line

Kancelaria świadczy również pomoc prawną on-line (porada prawna internetowa), poprzez elektroniczną obsługę Klienta.

W ramach pomocy prawnej online Kancelaria świadczy porady prawne, przygotowuje opinie, wnioski i pisma.

Aby uzyskać poradę prawną on-line w drodze współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką:

  • należy wysłać opis stanu faktycznego, treść zapytania oraz dokumentację dotyczącą zagadnienia poprzez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej lub na adres: kancelaria@acadwokat.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu oraz wpisując w tytule wiadomości „porada on-line”;
  • w ciągu 48 godzin zostanie przesłany do Państwa e-mail zwrotny z wyceną usługi, terminem jej realizacji oraz z ewentualnymi dodatkowymi pytania dotyczącymi stanu faktycznego danej sprawy;
  • po akceptacji zaproponowanych warunków współpracy należy dokonać wpłaty wynagrodzenia za usługę on-line na rachunek bankowy Kancelarii 74 1140 2004 0000 3202 7480 4395;
  • po zaksięgowania przelewu zostanie przesłany do Państwa e-mail zwrotny wraz z poradą, opinią, pismem lub innym rodzajem usługi prawnej.

Porada prawna on-line


Terminy wykonania konsultacji prawnych on-line przez Adwokat Agnieszka Marciniak:

Pomoc prawna udzielana jest w możliwie najszybszym terminie. Termin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zawiłego charakteru sprawy, zlecenia Kancelarii sporządzenia pisma lub konieczności uzupełnienia stanu faktycznego o dodatkowe informacje. Celem zapewnienia pomocy prawnej na jak najwyższym poziomie Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Kancelaria może odmówić wykonania usługi, w szczególności w przypadku braku wystarczających danych i informacji albo w przypadku, gdy przedmiot porady nie dotyczy specjalizacji Kancelarii.

Jeżeli w związku z udzieloną pomocą prawną on-line zdecydują się Państwo na zlecenie Kancelarii prowadzenia związanej z nią sprawy, koszt uiszczonego już wynagrodzenia za pomoc prawną on-line zostanie wliczony w poczet wynagrodzenia za zleconą sprawę.

Jeżeli zamiast uzyskania pomocy prawnej on-line chcą się Państwo umówić na spotkanie lub na poradę telefoniczną celem omówienia danego zagadnienia, proszę o informację e-mailową na adres: kancelaria@acadwokat.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 600 364 964.

Po konsultacji on-line oczywiście zapraszamy do współpracy w siedzibie Kancelarii w Plewiskach (Poznań).