Specjalizacje Kancelarii

Prawo cywilne

prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się prawem zobowiązań, odszkodowaniami, prawem rzeczowym i prawem spadkowym. W szczególności weryfikujemy i sporządzamy umowy, udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów w sporach sądowych. Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz pozwy, wnioski, zażalenia i apelacje. Kancelaria pomaga m.in. w dochodzeniu roszczeń o zapłatę, odszkodowanie, stwierdzenie nabycia spadku.

Więcej

Prawo rodzinne

prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach o: rozwód, separację, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi oraz dotyczących władzy rodzicielskiej. Udzielamy porad prawnych w powyższym zakresie.

Więcej

Prawo gospodarcze i handlowe

prawo gospodarcze

Kancelaria reprezentuje przed sądami gospodarczymi wszelkich Przedsiębiorców, tj. zarówno spółki, osoby prawne jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto sporządzamy i weryfikujemy umowy gospodarcze oraz udzielamy porad prawnych. Kancelaria zajmuje się także rejestrowaniem spółek prawa handlowego oraz świadczy pomoc prawną przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Więcej

Prawo pracy

prawo pracy

Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach sądowych, udziela porad prawnych i pomocy w dochodzeniu roszczeń, w szczególności o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę ekwiwalentu za urlop, naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy.

Więcej