Prawo administracyjne

  • sporządzenie pism i wniosków;
  • sporządzanie Skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
  • porady prawne;
  • opinie prawne.